аам

  • 41аамм — [اعم] а. кит. омтар, умумитар, фарогиртар; аам аз он ки… сарфи назар аз он ки…, бо вуҷуди он ки…, новобаста ба он ки … …

    Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • 42Абхазский — Иааит ҽаҩраҭагалара аамҭа. Амшҟуа кьаҿхо иалагеит. Аҧсаатәқуа адгьыл ҧхаррақуа рахь ицоит. Аҵлақуа рыбҕьқуа ҩеижьхоит. Ҳара абаҳча ҳҭалеит. Уаҟа аҵәен амыҵмыџьи ҳҭаауеит. Абаҳча аандан ара гылоуп. Ҭамел рыҧхьла ара иҟубоит. Гачи Хьынеи акакан… …

    Определитель языков мира по письменностям